Rots & Water

Wat is rots en water?

Rots

staat voor stevig staan, kracht voelen en eigen koers varen.

Water

Staat voor in contact met je eigen gevoel en dat van een ander.

Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in
de begeleiding van jongens en meisjes.

In Nederland zijn verschillende weerbaarheidprogramma’s en sociale vaardigheidsprogramma’s ontwikkeld die of alleen voor meisjes
waren of zo talig waren dat jongens zich hierin niet herkenden, zich niet aangesproken voelden en daarom ook niets of weinig van
opstaken. Voor jongens bleken geen effectieve programma’s te bestaan. Rots & Water in zijn huidige vorm is voor zowel jongens als
meisjes bedoeld.

Wat doet het?

Het Rots & Water-programma helpt je bewust te worden van je eigen kracht, kwaliteiten en mogelijkheden en het vermogen om met anderen samen te spelen, samen te werken, samen te leven. Gebaseerd op duidelijke, respectvolle regels. Je wordt je meer bewust bewust van eigen gevoelens en emoties zoals die zich in het lichaam uitdrukken. Uit onderzoeken is gebleken dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen, betere sociale vaardigheden ontwikkelen, pestgedrag vermindert of verdwijnt geheel, en leerresultaten omhoog gaan.

Wat gaan we doen?

Door sport, spel en bewegen worden vaardigheden aangeleerd (zoals regels en grenzen leren aanvaarden en respecteren). Zo ontwikkel
je spelenderwijs zelfkennis, zelfvertrouwen, vertrouwen in een ander, en sociale vaardigheden.

In Rots & Water worden rotskastelen, waterkastelen en ademkastelen gebouwd. Vanuit deze sterke en rustige basis wordt me de
ander contact gemaakt. Dit geeft een gevoel van eigenheid en zekerheid. Simpel gezegd: Rots & Water zet mensen in hun kracht.
Ieder leert op zijn eigen manier en volgt een eigen uniek werktempo.

Via de centrale thema’s van Rots & Water:

Stevig leren staan, rust en kracht in jezelf vinden,

Respectvol met anderen samen leren te spelen en werken

Het gebruik van Rots & Water als uitgangspunt voor elke vorm van communicatie.

Het fysieke programma wordt ondersteund door middel van korte groepsgesprekken, waar ruimte is voor zelfreflectie en het maken
van korte opdrachten.

Bouwstenen:

Bouwstenen zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Vanuit dit fundament is er aandacht voor de thema’s veiligheid, assertiviteit, communicatie en het vinden van een eigenweg (innerlijk kompas) die met anderen verbindt en richting geeft.De genoemde thema’s worden in het programma door vier rode draden met elkaar verbonden

Leren gronden (stevig ontspannen staan), centreren (adem in de buik) en richten van de aandacht/focus.

De ontwikkeling va de gouden driehoek: lichaamsbewustzijn-emotioneel bewustzijn-zelfbewustzijn. Emoties drukken zich in het lichaam uit in de vorm van spierspanningen. Meer bewustzijn van het lichaam kan leiden tot meer inzicht en ervaring van de eigen reactiepatronen en dat biedt kans tot verdieping van het emotioneel een zelfbewustzijn en verdere ontwikkeling.

De ontwikkeling van fysieke communicatievormen als basis voor de andere meer verbaal georiënteerde vormen van communicatie.

Het Rots & Water concept:

De harde, onwrikbare rotshouding tegenover de verbindende waterhouding. Op verschillende niveaus toegepast:

Fysiek (aanval pareren door hard aangespannen spieren (rotsaspect) of vaak nog effectiever kan worden opgevangen door een
beweeglijk meegaan met de energie van de aanvaller(wateraspect)

Mentaal (binnen een gesprek, rots of wateropstelling)

Sociaal niveau (de manier waarop we relaties met anderen onderhouden).

In een wereld die met de dag verandert en onze multicultuerele samenleving zijn deze vaardigheden héél belangrijk. Als jij jezelf niet
kent dan begrijp je een ander ook niet en wordt het erg moeilijk met die ander(en) een respectvolle relatie op te bouwen.

Respect voor elkaars eigenheid en vrijheid zijn de essentiële bouwstenen voor een gelukkige samenleving.

Rots & Water leert je lessen die je nooit zult vergeten en altijd, in elke situatie en op elke plek op deze wereld, zal kunnen toepassen.

Het Rots en Water programma is nuttig voor ieder kind tussen 4 - 18 jaar dat graag stevig(er) in zijn/haar schoenen wil staan en hier wat extra hulp bij kan gebruiken. Maar ook voor volwassene kan deze methodiek ook heel nuttig zijn

Rots en water helpt ook bij een specifieke hulpvraag zoals:

- (hoog)gewaar / gevoelig
- onzekerheid
- negatief zelfbeeld
- concentratieproblemen
- druk (in je hoofd)
- sociale onhandigheid
- kinderen die geplaagd of gepest worden

DE TRAINING COMBINEER IS MET DE ACCESS CONSCIOUSNESS TOOLS EN WORDT ZOWEL INDVIDUEEL ALS IN GROEPSVERBAND GEGEVEN